Xu hướng phát triển của máy móc làm đầy

- Jun 27, 2018-

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp rượu vang ở Trung Quốc, việc sản xuất bia, rượu vang, rượu vang vàng và rượu đã tăng liên tục. Tổng sản lượng rượu uống (không có trái cây và rượu vang, rượu lên men) đã đạt 2878 nghìn lít, tăng 8,2%. Các chuyên gia chỉ ra rằng ngành công nghiệp nước giải khát của Trung Quốc là một ngành công nghiệp phát triển cao, tăng trưởng uống trưởng thành là ổn định, điểm nóng và tăng trưởng mới liên tục nổi lên, và sự phát triển của đồ uống mới là nhanh hơn. Đồng thời, máy đóng gói của Trung Quốc đã phát triển trên toàn thế giới, và ngành công nghiệp thực phẩm lỏng có tác động rất lớn và tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường khổng lồ. Do đó, thị trường máy làm đầy chất lỏng có tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng.


Việc lấp đầy chất lỏng ở nước ta hài lòng với nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp bao bì, và sự cạnh tranh quốc tế đang hoạt động. Chúng ta phải vượt qua tình trạng ngành công nghiệp "nhỏ và phân tán" và tiến bộ về sự thiên vị "cao và sắc". Trong tương lai, ông nghĩ rằng máy làm đầy chất lỏng trong tương lai sẽ chủ động tính chất chung, đa dạng hóa hiệu quả của máy, mở rộng quy hoạch bố trí, mô đun hóa kế hoạch bố trí, kiểm soát sự thông minh và làm cho bố cục có độ chính xác cao và trên.

Do đó, sự tăng trưởng của máy chiết rót cung cấp một đảm bảo cho việc sản xuất và chế biến thực phẩm và dược phẩm và sản xuất hàng loạt. Một lần nữa, rõ ràng là tiềm năng tăng trưởng của máy làm đầy chất lỏng là rất lớn.