Sự khác biệt về công nghệ giữa bể chứa ngang và dọc

- Dec 07, 2018-

1) bể chứa dọc phù hợp với công suất nhỏ hơn, nhưng bể ngang phù hợp với lớn hơn.

2) Kích thước hạ cánh của bể chứa thẳng đứng nhỏ hơn. Ngược lại, chiều ngang lớn hơn.

3) Bể chứa nằm ngang cần xem xét mức độ đường cong như đối với trọng lượng riêng của nó, nhưng không cần thiết.

4) Mức độ đứng áp lực là khác nhau cho cả hai. Áp lực đứng làm việc chỉ định của một chiều ngang phải lớn hơn cảm ơn dọc.


2018-12-08