Ứng dụng rộng rãi của chất nhũ hóa chân không nâng thủy lực

- Sep 28, 2018-


Trong vài năm, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, chất nhũ hóa chân không nâng thủy lực đã được sử dụng rộng rãi không chỉ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế cho công ty mà còn kích thích ngày càng nhiều ngành công nghiệp phát triển khiến nhiều doanh nghiệp đạt được hệ thống tự động và chế tạo chất nhũ hóa chân không nâng thủy lực các ngành công nghiệp bước vào kỷ nguyên tự động.

Chất nhũ hóa chân không nâng thủy lực thường được sử dụng để xử lý nhũ tương cao cấp, kem và bột nhão, chất lỏng huyền phù và các sản phẩm trộn khác, v.v.

Nó rất phổ biến trong các lĩnh vực mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp hóa chất vì hiệu quả cao, an toàn và thuận tiện trong sản xuất của nó. Hơn nữa, một yếu tố quan trọng khác là hiệu suất ổn định tốt của vật liệu hỗn hợp bằng chất nhũ hóa chân không. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của nhũ tương, chẳng hạn như lựa chọn chất nhũ hóa, liều lượng nước nhũ hóa, nhiệt độ nhũ hóa, thời gian, tốc độ cắt của thiết bị nhũ hóa, v.v.

Tất cả chúng, thiết bị của chất nhũ hóa là yếu tố quan trọng nhất.

Sự phát triển của chất nhũ hóa chân không nâng thủy lực không chỉ giúp tăng tốc độ phát triển mà còn giới thiệu công nghệ mới để đạt được sự thông minh hóa trên cơ sở tích hợp và làm cho chất nhũ hóa chân không trở nên hoàn hảo và mạnh mẽ hơn.