Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nhũ hóa

- Oct 04, 2018-

1. Nhiệt độ hóa

Nhiệt độ nhũ hóa có ảnh hưởng lớn đến hiệu ứng nhũ hóa, tuy nhiên, không có giới hạn nghiêm ngặt về nhiệt độ. Nếu dầu và nước đều ở dạng lỏng, chúng có thể được nhũ hóa ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ nhũ hóa phụ thuộc vào chất nóng chảy cao có trong hai pha

Ngoại trừ điều đó, nhiệt độ của hai pha này phải tương tự nhau, đặc biệt đối với vật liệu có điểm nóng chảy cao, chẳng hạn như sáp, mỡ. Khi nhũ hóa, pha nước ở nhiệt độ thấp không thể được thêm vào, để ngăn chặn sự kết tủa của sáp và tinh thể chất béo trước khi nhũ hóa, dẫn đến một nhũ tương không đồng đều khối hoặc thô.

Nói chung, nhiệt độ của cả dầu và nước có thể được kiểm soát trong khoảng từ 75 ° C đến 85 ° C khi nhũ hóa ,. Nếu pha dầu có vật liệu nóng chảy cao, nhiệt độ nhũ hóa phải cao hơn.

Fixed Vacuum emulsifying mixer _副本.jpg

2. Thời gian nhũ hóa

Thời gian nhũ hóa có ảnh hưởng rõ ràng đến chất lượng của nhũ tương. Việc xác định thời gian nhũ hóa, dựa trên tỷ lệ thể tích của pha nước và pha dầu, độ nhớt của hai pha và độ nhớt của nhũ tương, loại và lượng chất nhũ hóa và nhiệt độ nhũ hóa.
3. Tốc độ trộn

Tốc độ trộn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng nhũ hóa.

Tốc độ trộn thích hợp là làm cho pha dầu và pha nước được trộn hoàn toàn.

Khi tốc độ trộn quá thấp, nó không thể đạt được mục tiêu trộn đầy đủ. Nhưng khi tốc độ trộn quá cao, nó tạo ra rất nhiều bong bóng và làm cho nhũ tương không ổn định. Vì vậy, nó phải tránh không khí trong quá trình trộn, máy trộn nhũ hóa chân không của chúng tôi được cung cấp với hiệu suất vượt trội.