Phát triển cá nhân của máy nhũ hóa hàng không vũ trụ

- Sep 14, 2018-


  Máy nhũ hóa hàng không vũ trụ được áp dụng cho làm việc áp suất bình thường, điều kiện chân không và xả tích cực. Bộ đồng nhất của máy nhũ hóa là sự kết hợp giữa stato và rôto có thể tạo ra động năng mạnh với

tốc độ cực cao và hiệu ứng cơ học tần số cao. Stator và rôto đặc biệt mang lại chức năng cắt, cọ xát và gõ mạnh để làm cho vật liệu giữ được tình trạng ổn định.

  Từ năm 2004, sự phát triển của máy nhũ hóa hàng không vũ trụ đã được chú ý nhiều hơn đến sự phát triển tinh chế. Mỗi chi tiết của máy bao gồm kích thước, loại và cấu trúc chức năng đều cần được thiết kế ngày càng cá nhân hơn. Mà đang dần trở thành sản phẩm độc đáo theo yêu cầu của mọi người. Phát triển thông minh hóa, hiện đại hóa và công nghệ hóa cũng là quá trình quan trọng để máy nhũ hóa tùy chỉnh. Máy nhũ hóa thông minh thuận tiện và đơn giản hơn cho mọi người vận hành.

  Máy nhũ hóa hàng không vũ trụ vẫn đang theo xu hướng phát triển của ngành công nghiệp nhũ hóa và để đáp ứng yêu cầu cá nhân của khách hàng. với dịch vụ phân chia, công ty chúng tôi liên tục mở rộng thị trường của chúng tôi trên thế giới và đang tùy chỉnh các máy móc lý tưởng nhất cho mọi khách hàng.