Thúc đẩy phát triển máy trộn loại nâng bằng cách đổi mới

- Sep 25, 2018-


Theo các chuyên gia cho biết, với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, ngành công nghiệp máy trộn loại nâng đã tăng mạnh ở Trung Quốc nhưng tình hình hiện nay không thể đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp thực phẩm vì công nghệ chưa trưởng thành. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, việc tăng cường xây dựng thông tin là biện pháp quan trọng nhất ở nước ta.

Các ngành công nghiệp nhũ hóa chân không là một trong những ngành công nghệ thông tin. Đối với các ngành công nghiệp sản xuất chất nhũ hóa chân không, thông tin của nó chủ yếu kết luận số hóa, tích hợp, linh hoạt, thông minh hóa, thông thạo tiến trình sản xuất và toàn cầu hóa.

Chìa khóa cho sự phát triển của máy trộn nâng là cải tiến công nghệ thông tin để thúc đẩy và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của ngành công nghiệp máy trộn loại nâng.


Aspect Khía cạnh sản phẩm

Máy nhũ hóa chân không là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ máy tính để cải thiện chất lượng, chức năng và giá trị bổ sung của thiết kế kết luận máy thiết kế sản phẩm và công nghệ sản xuất như các kỹ năng CAD, CAM, CAPP, v.v.


Aspect Khía cạnh công nghệ

Với kỹ năng tự động sản xuất máy, chất nhũ hóa chân không đạt được tự động hóa bao gồm thiết bị kiểm soát ngày và kiểm soát dữ liệu để sản xuất dây chuyền, vv


Khía cạnh quản lý

Đạt được sự quản lý toàn diện giữa quản lý nội bộ và quản lý thông tin của doanh nghiệp bằng cách sử dụng hệ thống máy tính như ERP và SCM.


Aspect Khía cạnh thị trường

Bằng cách tung ra thương mại điện tử thông qua internet, doanh nghiệp có thể giảm các liên kết trung gian, giảm chi phí bán hàng và cải thiện khả năng cạnh tranh thị trường, như triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và thực hiện thương mại điện tử.


Hiện nay, nhiều doanh nghiệp máy trộn loại nâng có rất nhiều đơn đặt hàng qua mạng.

Việc thông tin hóa ngành công nghiệp máy trộn loại nâng có thể thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất cải thiện tốc độ phản ứng của thị trường, tăng cường tính linh hoạt của sản xuất, tăng cường kiểm soát chi phí, giúp doanh nghiệp dễ dàng đối phó với môi trường cạnh tranh khốc liệt và cải thiện sức mạnh cạnh tranh, v.v.

Do đó, bắt buộc phải thúc đẩy xây dựng thông tin hóa của ngành công nghiệp máy trộn loại nâng.