Ảnh hưởng nhiệt độ Ảnh hưởng của nhũ tương Máy trộn đồng nhất nhũ tương

- Nov 26, 2018-


2T乳化机 00655.jpg

Nhiệt độ nhũ hóa không được thực hiện nghiêm ngặt trong một quá trình nhũ hóa. Nước và dầu có thể được nhũ hóa bằng cách trộn dưới nhiệt độ bình thường khi chúng ở dạng lỏng. Nói chung, nhiệt độ nhũ hóa được quyết định bởi điểm nóng chảy cao nhất của sản phẩm, loại chất nhũ hóa, mức độ hòa tan của nước và dầu.

Khi nhiệt độ của bể chứa nước và dầu gần như giống nhau, đặc biệt là vật liệu cấu tạo từ sáp, nhờn với nhiệt độ nóng chảy trên 70oC. Trong quá trình xử lý nhũ tương, nước nhiệt độ thấp không được phép thêm vào bể để tránh kết tinh trước khi hoạt động của nhũ tương có thể dẫn đến bề mặt cộc cằn và vón cục vào sản phẩm.

 

Nhiệt độ của pha nước và dầu sẽ được kiểm soát trong khoảng 75oC đến 85oC. Nếu một số thành phần sáp trong công thức có điểm nóng chảy cao hơn, nhiệt độ nóng chảy cần cao hơn. Mật độ thành phần hóa học tăng lên trong khi quá trình nhũ tương cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trộn. Vì vậy, nhiệt độ của nhũ hóa cần cao hơn. Nếu chất nhũ hóa có nhiệt độ đảo pha, nhiệt độ của nhũ tương có thể phù hợp với nhiệt độ đảo pha.

Đôi khi kích thước của Particulation có ảnh hưởng đến nhiệt độ nhũ hóa, chẳng hạn như chất nhũ hóa axit béo.

Nhiệt độ nhũ hóa là 80oC, kích thước hạt khoảng 1,8-2,0um và khoảng 6um với 60oC.

Nếu bạn cần có được một kết quả nhũ tương tuyệt vời, việc chăm sóc từng chi tiết là rất quan trọng. Temp đóng vai trò có ảnh hưởng trong quá trình nhũ tương.