2 Tấn 3 Tấn giao hàng trong chậu Minxing có thể 16

- May 18, 2020-


Gần đây đã có sự gia tăng đơn đặt hàng cho thiết bị sản xuất chất khử trùng tay, lô hàng này dành cho 2 T và 3 T nồi trộn chất lỏng đến Vương quốc Anh. Quá trình tải đã diễn ra vào ngày 16 Có thể.


2 tons 3 tons stirring pots


Chúng tôi vẫn còn nó trong kho tại nhà máy.

2T 3T mixing pots shipped