Ngày giao hàng của 2T 3T đồng hóa Emulsifying Homogenizing Mixer

- Jun 03, 2020-

Ngày giao hàng của 2T/3T máy trộn Homogenizing Emulsifying                         image image

                                          imageChúng tôi xin được chia sẻ với bạn một đơn đặt hàng ngày hôm qua for2T 3T Vaccum Emulsifying Homogenizing Mixer từ một khách hàng ở Nga, khách hàng tùy chỉnh các mục này, chủ yếu để sản xuất sản xuất Mỹ phẩm.


Những máy này được nạp và sẵn sàng để đi đến khách hàng.
2020/06/02


Của Sophia Pan

NHÀ MÁY MÁY MÓC HÓA CHẤT YUHANG