Làm thế nào để cải thiện tốc độ điền của máy chiết rót

- Jun 27, 2018-

1. Trước tiên, cách đầu tiên chúng ta nghĩ là làm việc trên mô hình máy hiện có. Đây là bước đầu tiên để cải thiện tốc độ làm việc của máy chiết rót hiện tại. Sau khi tất cả, đổi mới là một quá trình rất dài, và có một rủi ro.


2. Thứ hai, điều chúng ta nghĩ là thay đổi nguyên lý làm việc của máy, bởi vì phương pháp đầu tiên có thể bị hạn chế vì nhiều lý do khác nhau, vì vậy chúng ta chỉ có thể nghiên cứu một bước sâu, đó là thay đổi nguyên tắc công việc. Khi máy làm đầy đang hoạt động, sơ đồ hoạt động song song đa cột được sử dụng để làm cho tốc độ hoạt động rất nhanh, vì vậy chúng tôi cũng có thể thay thế máy theo các nguyên tắc này.


3. một lần nữa, giảm thời gian chết, làm thế nào để giảm thời gian chết, điều này đòi hỏi chúng tôi để tăng độ tin cậy của máy, ngoài một số thất bại để hiển thị, bảo trì nhanh chóng, thay thế tự động của vật liệu đóng gói, và như vậy.