Máy trộn + xử lý nước + cung cấp bể chứa

- Apr 27, 2020-

Máy trộn + xử lý nước + cung cấp bể chứa

出货3-搅拌锅 水处理 储罐

Chúng tôi xin được chia sẻ với bạn một trật tự trong tuần này cho máy trộn + xử lý nước + Bể chứa từ một khách hàng ở Mỹ, khách hàng tùy chỉnh các mục này, chủ yếu là để sản xuất rửa tay.

Những máy này được nạp và sẵn sàng để đi đến khách hàng.