Xe tăng trộn đến Nga

- Jan 05, 2021-

Xe tăng trộn đến Nga

1Theo nhà máy của khách hàng và nhu cầu sản xuất để thiết kế bể trộn khác nhau, được sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, vv