Để ý

- May 07, 2019-

Để ý

Do sự phát triển kinh doanh, xin được thông báo rằng từ ngày 23 tháng 11 năm 2018, tên của Nhà máy Máy móc Hóa chất Hàng không Gao Gaoyou sẽ được đổi thành Nhà máy Máy móc Hóa chất Gao Gaoyou Yuhang


Nhân dịp đó, Gao Gaoyou Yuhang Nhà máy sản xuất máy móc hóa chất Tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh của Nhà máy máy móc hóa học hàng không vũ trụ Gao Gao, và các hợp đồng ban đầu của công ty vẫn còn hiệu lực. Tất cả các tài liệu bên ngoài và nội bộ, dữ liệu, hóa đơn, tên tài khoản, cũng sẽ được thay đổi tương ứng.

Xin vui lòng tha thứ cho sự bất tiện cho bạn. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc.Nhà máy máy móc hóa chất Gaoyou Yuhang

Ngày: 23 tháng 11 năm 2018