Ba phương pháp để giảm sự xoáy của chất nhũ hóa chân không

- Jun 27, 2018-

Để tránh xoáy nước, cải thiện hiệu quả của chất nhũ hóa chân không và cải thiện chất lượng của sản phẩm, nên sử dụng bồn tạo sóng trong bể nhũ tương để tránh tạo xoáy trong quá trình sản xuất nhũ tương trong bể nhũ hóa.


Trong ngành nhũ tương và trộn, thường có ba cách để giảm xoáy xoáy.

1. Trong thùng chứa, vách ngăn được lắp đặt để tạo dòng chảy của hệ thống trộn trong vùng hỗn loạn, gây ra một số lượng lớn chu kỳ từ dưới lên trên, và không có xoáy nước nào được tạo ra, và các lực nghịch đảo và không cân bằng không được hình thành trên trục trộn.

2, cài đặt không được cài đặt trên đường trung tâm của thiết bị, cài đặt lập dị có thể làm giảm cơn lốc và tăng tốc độ lưu thông dọc trục.

3. đầy đủ baffle điều kiện, thêm baffle hoặc các phụ kiện khác trong emulsification khuấy tank, khuấy điện sẽ không còn tăng, các xoáy sẽ biến mất.