Mở loại bể chứa

AEROSPACE là một trong những nhà sản xuất và cung cấp bồn chứa kiểu mở hàng đầu tại Trung Quốc, cũng hỗ trợ dịch vụ tùy chỉnh. Được tự do mua bồn chứa loại mở chất lượng cao với giá cạnh tranh từ nhà máy của chúng tôi.